O firmě

Vestavěné skříně

Milan Chvosta

Podnikatel zaregistrován na Živnostenském úřadě v Táboře

Živnostenský list ze dne 7.7.2008 č.j.OŽ/2008/JV/2

IČ: 65020928

DIČ: CZ5910210977

Slapy u Tábora

Tel: +420 606 900 170

e-mail: milanchvosta@seznam.cz

Odpovědný vedoucí: Milan CHVOSTA